Verslag Romereis voor Permanente diakens

Het was voor ons een voorrecht om in het teken van het Jubileumjaar 2000 met diakens en echtgenotes uit de hele wereld in Rome samen te komen. Rondom de opvolger van Petrus: paus Johannes Paulus II vierden we het jubileum van de permanente diakens. In verbondenheid met elkaar beseften we in deze dagen opnieuw en heel duidelijk dat we tot de wereldkerk behoren.

Hoogtepunten van ons bezoek waren de priveaudientie bij de paus, de processie door de heilige deur en de diakenwijding.

Prive-audiŽntie

Zaterdag 19 februari was de grote Paulus VI zaal beschikbaar voor uitsluitend diakens en hun echtgenotes. Na een inleiding over de betekenis van het permanente diakonaat kwam onder luid applaus Johannes Paulus II de zaal binnen. Met buitengewoon hartelijke gebaren begroette hij alle aanwezigen. Na zijn toespraak en lovende woorden naar de echtgenotes verliet hij al even vriendelijk de zaal, steeds omkerend en groetend. De reakties vanuit de zaal waren overduidelijk en getuigden van warme sympathie voor de kerkleider.

Diakenwijding

Zondag 20 februari waren we in grote getale in de Sint Pieter aanwezig waar we getuige waren van de wijding van 18 mannen tot permanent diaken. Een werkelijk groots en feestelijk gebeuren. Ten aanzien van identiteit, de rol en de perspektieven voor de permanente diaken is een voortgaand groeiproces noodzakelijk, ook al omdat we allemaal uit geheel verschillende culturen en tradities voortkomen. Als modelvoorbeeld voor de diakens van het derde millennium werd de heilige Laurentius genoemd; naast diakens als Franciscus van Assisi, Stefanus en Vincentius.

Betekenis Eucharistie en gebed voor het leven van diakens

Heel nadrukkelijk vermeld werd, zowel in de toespraak van de paus als van de wijdingsbisschop dat Eucharistie en gebed de pijlers moeten zijn, waarop de diaken zijn roeping zoveel mogelijk inhoud probeert te geven. De ontmoetingsdagen in Rome waren een bemoediging voor de toekomst. Onmisbaar hierbij zijn de steun en aanmoediging van echtegenote, familie en parochianen. Dan kunnen we met vertrouwen en nieuw elan als dienaar van de Kerk, samen met God en de mensen op weg gaan.

Zie ook de uitgebreide dagboek-aantekeningen

diaken Kees Schilder.

20000228.01

Terug naar diaken website